First Name *: Âm Nhạc
Last Name *: Sông Thu
I am: Male
Address: 32 Cửu Long, P. 15, Q. 10, TP. HCM
City: 32 Cửu Long, P. 15, Q. 10, TP. HCM
State: http://amnhacsongthu.vn
Country: Vietnam
Industry/ Profession: -- Select Below --
Interests/ Hobbies:
About: Âm Nhạc Sông Thu được thành lập từ năm 2016, hiện đang là một trong những trung tâm đào tạo âm nhạc tốt nhất ở TPHCM. Với phương châm giỏi nhạc lý, vững thực hành, và quý hơn là thời gian rất ngắn, Âm Nhạc Sông Thu hiện đang có các khóa học: Guitar, Organ, Piano cho người lớn và trẻ em
http://amnhacsongthu.vn/: http://amnhacsongthu.vn/